Eğitim Detayları

Kur MCSA Windows Server 2012 R2 Eğitimi
Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2018
Bitiş Tarihi 20 Ocak 2019
Ders Aralığı Hafta Sonu (10:00-14:00)
Eğitim Yeri İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Eğitmen Emre Kep

Açıklama

Eğitim Bilgileri
Eğitim Süresi 120 Saat
Eğitim DiliTürkçe
Eğitim Seviyesi Giriş - Orta - Gelişmiş
Eğitim Kodu20410D, 20411D, 20412D
Eğitim Adı

Installing and Configuring Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Eğitim Sonrası Alınabilecek SertifikaMCSA: Windows Server 2012

Ücret Bilgileri
Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora dahil)1650 TL
Öğrenci Olmayanlar1800 TL
Detaylı Bilgi İçinhttp://btegitimleri.itu.edu.tr/itacademy/?egitim-ucretleri

Eğitim, 3 eğitimin birleştirilmiş hali olup 20410, 20411 ve 20412 eğitimlerini içerecektir. Her eğitim 5 hafta sürecek olup, her eğitimden sonra 1 hafta boşluk bırakılacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar her kurs için katılım belgelerini alacak olup, kurs sonunda ilgili eğitimlerin sınavlarına girerek MCSA: Windows Server 2012 sertifikasını alarak bilgilerini pekiştirebileceklerdir. 

Eğitimde her konudan sonra kısa sınavlar yapılarak katılımcıların öğrenme düzeyi tespit edilecektir. Eğitimle ilgili tüm dokümanlar İngilizce olup, bu dokümanlar katılımcılara elektronik ortamda verilecektir.

 

 

20410 Eğitim İçeriği

Modül 1: Windows Server 2012 R2 Kurulum ve Yönetimi

 • Windows Server 2012’ye Genel Bakış
 • Windows Server 2012 R2 Kurulumu
 • Windows Server 2012’de Kurulum Sonrası Yapılması Gereken Ayarlar
 • Windows Server 2012 Yönetimine Genel Bakış
 • Windows PowerShell’e Giriş

Modül 2: Active Directory Domain Servislerine Giriş

 • AD DS Hizmetine Genel Bakış
 • Domain Controller’lar ve Özellikleri
 • Domain Controller Kurulumu

Modül 3: Active Directory Domain Servisi Objelerinin Yönetimi

 • Kullanıcı Hesaplarının Yönetimi
 • Grupların Yönetimi
 • Bilgisayar Hesaplarının Yönetimi
 • Yönetimin Dağıtılması

Modül 4: Active Directory Domain Servisi Objelerinin Yönetiminin Otomatize Edilmesi

 • Komut Satırı Araçlarıyla AD DS Yönetimi
 • Windows Powershell ile AD DS Yönetimi
 • Windows Powershell ile Toplu İşlemlerin Yapılması

Modül 5: IPv4

 • TCP/IP Protokolüne Genel Bakış
 • IPv4 Adreslemesi
 • Subnetting and Supernetting
 • IPv4 Ayarları ve Problemlerin Çözümü

Modül 6: DHCP

 • DHCP Sunucusuna Genel Bakış
 • DHCP Kapsamları
 • DHCP Veritabanının Yönetimi
 • DHCP’nin Güvenliğinin ve Yönetiminin Sağlanması

Modül 7: DNS

 • Windows istemci ve sunucular için adres çözümlemesi
 • DNS Sunucusu Kurulumu
 • DNS Alanlarının Yönetimi

Modül 8: IPv6

 • IPv6’ya Genel Bakış
 • IPv6 Adreslemesi
 • IPv4 ve Ipv6’nın Birlikte Kullanımı
 • IPv6’ya Geçiş Teknolojileri

Modül 9: Yerel Depolama

 • Depolamaya Genel Bakış
 • Disk ve Hacimlerin Yönetimi
 • Storage Spaces Özelliğinin Devreye Alınması

Modül 10: Dosya ve Yazdırma Servisleri

 • Dosya ve Klasörlerin Güvenliğinin Sağlanması
 • Shadow Copy Özelliği ile Paylaşımların Korunması
 • Work Folders Özelliğinin Uygulanması
 • Network Printing Özelliğinin Uygulanması

Modül 11: Group Policy

 • Group Policy’e Genel Bakış
 • Group Policy Çalışma Sırası
 • Yönetimsel Araçlar için Central Store Özelliğinin Uygulanması

Modül 12: Group Policy ile Güvenlik Ayarları

 • Windows İşletim Sisteminde Güvenliğe Genel Bakış
 • Güvenlik Ayarlarının Uygulanması
 • Yazılımların Kısıtlanması
 • Windows Firewall Ayarları

Modül 13: Hyper-V ile Sunucu Sanallaştırması

 • Sanallaştırma Teknolojilerine Genel Bakış
 • Hyper-V
 • Sanal Makine Diskleri
 • Sanal Ağların Yönetilmesi

20411 Eğitim İçeriği

Modül 1: DNS Yönetimi ve Problemlerin Çözümleri

 • DNS Rolünün Ayarlanması
 • DNS Bölgelerin Ayarlanması
 • DNS Bölge Transferinin Ayarlanması
 • DNS Yönetimi ve Problemlerin Çözümleri

Modül 2: Active Directory Domain Servisleri Yönetimi

 • AD DS’ye Genel Bakış
 • Sanallaştırılmış Domain Controller’ların Kurulumu
 • RODC Kurulumu
 • AD DS Yönetimi
 • AD DS Veritabanı Yönetimi

Modül 3: Kullanıcı ve Servis Hesaplarının Yönetimi

 • Şifre ve Hesap Kilitlenmelerinin Ayarlanması
 • Yönetilen Servis Hesaplarının Kullanımı

Modül 4: Group Policy Ortamı Kurulum

 • Group Policy Tanıtımı
 • GPO Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Group Policy Kapsamları ve Group Policy İşleme Alınması
 • GPO Uygulamada Karşılaşılan Problemler

Modül 5: Group Policy ile Kullanıcı Ortamının Yönetimi

 • Yönetimsel Araçların Devreye Alınması
 • Folder Redirection ve Script Ayarları
 • Group Policy Tercihlerin Ayarlanması
 • Group Policy ile Yazılım Kurulumu

Modül 6: Network Policy Sunucu Rolünün Kurulumu ve Ayarlanması

 • Network Policy Sunucusu Kurulum ve Ayarları
 • RADIUS Kullanıcı ve Sunucularının Yönetimi
 • NPS Yetkilendirme Metodları
 • NPS Yönetimi

Modül 7: Network Access Koruması Devreye Alınması

 • Network Access Protection’a Genel Bakış
 • NAP Enforcement Processes’e Genel Bakış
 • NAP Ayarlanması
 • NAP için IPSec Enforcement
 • NAP İzlenmesi ve Problem Çözümleri

Modül 8: Remote Access Devreye Alınması

 • Remote Access’e Genel Bakış
 • DirectAccess Devreye Alınması
 • Gelişmiş Bir DirectAccess Ortamı Kurulumu
 • VPN Devreye Alınması
 • Web Application Proxy Devreye Alınması

Modül 9: Dosya Servisleri

 • File Server Resource Manager’a Genel Bakış
 • FSRM ile Kota Yönetimi, Dosya İzlenmesi ve Disk raporları
 • Sınıflandırma ve Dosya Yönetimi Görevlerinin Devreye Alınması
 • DFS’e Genel Bakış
 • DFS Namespace Ayarlanması
 • DFS Replication Problem Tespiti ve Çözümlenmesi

Modül 10: Şifreleme ve Gelişmiş Denetleme

 • BitLocker ile Sürücü Şifrelemesi
 • EFS ile Dosya Şifrelemesi
 • Gelişmiş Denetlemenin Devreye Alınması

Modül 11: Sunucu İmajlarının Yönetimi

 • WDS Rolüne Genel Bakış
 • İmaj Yönetimi
 • WDS ile Kurulumların Yönetimi
 • WDS Yönetimi

Modül 12: Güncelleme Yönetimi

 • WSUS’a Genel Bakış
 • WSUS ile Güncellemelerin Uygulanması

Modül 13: Windows Server 2012 R2 Monitörlenmesi

 • İzleme Araçları
 • Performans Monitörlerinin Kullanımı
 • Olay Kayıtlarının İzlenmesi

20412 Eğitim İçeriği

Modül 1: Windows Server 2012 ile Gelişmiş Network Sistemleri Konfigürasyonu

 • İleri Seviye DHCP Özellikleri
 • İleri Seviye DNS Ayarları
 • IPAM Yapılandırılması
 • IP Adreslerinin IPAM ile Yönetilmesi

Modül 2: İleri Seviye Dosya Servisi Yapılandırmaları

 • iSCSI Depolama Konfigürasyonu
 • BranchCache Konfigürasyonu
 • Disk Kullanımının Optimize Edilmesi

Modül 3: Dinamik Erişim Kontrolü (DAC)

 • DAC
 • DAC Bileşenlerinin Yapılandırılması
 • Erişim Kontrolü için DAC Yapılandırması
 • Erişim Engellemesi Asistanının Yapılandırılması
 • Work Folder Yapılandırması

Modül 4: Dağıtık Active Directory Domain Servisleri (AD DS) Yapılandırmaları

 • Dağıtık AD DS Yapılandırmalarına Genel Bakış
 • Dağıtık AD DS Ortamı Yapılandırmaları
 • AD DS Güven İlişkileri Yapılandırması

Modül 5: AD DS Site ve Replikasyon Yapılandırmaları

 • AD DS Replikasyonuna Genel Bakış
 • AD DS Site Yapılandırmaları
 • AD DS Replikasyon Yapılandırması ve Kontrolü

Modül 6: Active Directory Certificate Services (AD CS) Yapılandırmaları

 • Sertifika Kullanımı
 • PKI'ye Genel Bakış
 • CA Yapılandırmaları
 • Taslak Sertifikaların Yapılandırılması

Modül 7: Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

 • AD RMS Genel Bakış
 • AD RMS Kurulum ve Yönetimi
 • AD RMS ile İçerik Koruma
 • AD RMS Ortamına Dış Ortamdan Erişim

Modül 8: Active Directory Federation Services (AD FS)

 • AD FS Genel Bakış
 • AD FS Kurulumu
 • AD FS'nin Tekil Ortamlar İçin Kurulumu
 • AD FS ile Business-to-Business Federasyon Senaryoları
 • AD FS'nin Dış Ortama Uyarlanması

Modül 9: Network Load Balancing (NLB)

 • NLB'ye Genel Bakış
 • NLB Cluster Yapılandırması
 • NLB Planlaması

Modül 10: Failover Clustering

 • Failover Clustering'e Genel Bakış
 • Failover Cluster Kurulumu
 • Failover Cluster'da Yüksek Erişilebilirliğe Sahip Uygulamaların Yapılandırması
 • Failover Cluster Bakımı
 • Birden Fazla Lokasyonda Failover Cluster Yapılandırması

Modül 11: Hyper-V ile Failover Clustering

 • Hyper-V'nin Failover Clustering ile Kullanımı
 • Failover Cluster Ortamda Sanal Makinelerin Yönetimi
 • Hyper-V Sanal Makine Yönetiminin Failover Cluster Ortamda Yapılandırılması

Modül 12: İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma

 • Verilerin Korunmasına Genel Bakış
 • Windows Server Backup Yapılandırması
 • Sunucu ve Veri Kurtarma
Katılım belgesine hak kazanılması için her kursun %75'ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitmen kendi insiyatifi ile kurs süresini uzatabilir.

Eğitmen hakkında detaylı bilgi alabilmek için:

Linkedin

Kişisel Web Sayfası