Linux Sistem Yöneticiliği Temelleri

Eğitim süresi: 32 saat

Eğitim içeriği:

 • Giriş
  Bu konu kapsamında öğrenciyekomut satırı ssh, ftp istemcileri, ağ üstünden bir paylaşıma nasıl bağlanacağı gibi bilgileri verilir.
 • Sistem Açılışı
  Systemd ve init yapısı ile Linux işletim sisteminin nasıl açıldığı ve çalıştığı anlatılır.
 • İş Süreç Yönetimi
  Çalışan süreçlerin listelenmesi, izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesi anlatılır.
 • Sistem Takibi
  Sistemde olabileck sorunların önceden kestirilmesi ya da sorun anında nerelere bakılması gerektiği anlatılır.
 • Ağ Ayarları
  Linux işletim sistemin ağ yapılandırmasının nasıl yapıldığı anlatılır.
 • Zamanlanmış Görevler
  Cron ve At servisleri ile zamanlanmış görevlerin nasıl yönetileceği anlatılır.
 • Disk Yönetimi
  Temel disk bölümlemesi ile birlikte, LVM ve RAID yapıları anlatılarak öğrencinin sunucusundaki disk planlamasını doğru bir şekilde nasıl yapacağı anlatılır.
 • Çekirdek ayarları
  Çalışmakta olan çekirdekten donanımlar hakkında nasıl bilgi toplanacağı ve nasıl müdahale edileceği anlatılır.
 • Log Sistemi
  syslog mekanizması anlatılarak log yapısı ve nasıl süzüleceği anlatılır.