Networking Academy

Cisco Ağ Akademisi Programı (Cisco Network Academy Program), bilgi teknolojileri ve bilgisayar ağları kurulumu/işletimi alanlarında var olan ve gün geçtikçe artan yetişmiş insan gücü açığını kapatmak amacıyla dünya çapında yürütülen kapsamlı bir eğitim programıdır.

Cisco Systems tüm dünya çapında ağ (network) çözümleri sunan bir şirkettir. Cisco Systems' in sunduğu sertifikasyon sistemi yine tüm dünyada geçerli olan ve Cisco Certified elemanların iş bulmasında kolaylık sağlayan bir içeriğe sahiptir. Bu sertifikasyon sistemi temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. CCNA (Cisco Certified Networking Associate), CCNP (Cisco Certified Networking Professional) ve CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert) seviyelerinden oluşmaktadır.

CCNA Eğitimleri:

CCNA sertifikasına hazırlanmanın en etkili yöntemlerinden biri CCNA Network Academy eğitimlerine katılmaktır. Eğitim programının asıl amacı temel network bilgilerinden başlayıp, detaylı bir network eğitimi sunmaktır. Eğitimler 1998' den günümüze gelen ilk 6 versiyonda 4 kurdan oluşmaktaydı. 2019 sonu itibariyle CCNA versiyon 7 ile 3 kur üzerinden gerçekleştirilmektedir. 3 kuru da başarıyla tamamlayan katılımcılar yukarıda bahsi geçen sertifikasyon sisteminden ilki olan CCNA (Cisco Certified Networking Associate) sınavını rahatlıkla geçebilecek düzeye geleceklerdir.

CCNA Network Academy eğitimlerini tamamlayan katılımcılara Cisco Systems tarafından her bir kur için Networking Academy mezuniyet sertifikası verilmektedir. Ayrıca 3 kuru başarıyla tamamlayan katılımcılar CCNA sınavına %62 indirimli girme hakkını kazanmaktadır.

CCNA Security:

CCNA Network Academy Program'ını tamamlayan katılımcılar dilerlerse "CCNA Security" eğitimlerine devam edebilirler. Günümüzün en önemli konularından biri ağ güvenliğidir. "CCNA Security" yakın zamanda yenilenmiş olup Network Güvenliği konusunda detaylı bir içerik sunmaktadır.

CCNP Eğitimleri:

CCNA Network Academy Program'ını tamamlayan katılımcılar dilerlerse CCNP (Cisco Certified Network Professional) akademi eğitimlerine devam edebilirler. CCNP Sertifikasyonuna sahip olmak için 3 adet CCNP sınavını da başarı ile tamamlamak gerekmektedir. CCNP Network Academy Eğitimleri Switch, Route ve Troubleshooting olmak üzere 3 kurdan oluşmaktadır. Her bir kuru tamamlayan katılımcılar kurun karşılığı olan CCNP sertifikasyon sınavına girebilirler. CCNP Eğitimlerinin ön şartı CCNA bilgi seviyesine sahip olmaktır.  

CCIE Eğitimleri:

24 Şubat 2020 itibariyle CCIE sınav içeriği de değişecektir. 2020 içerisinde yeni versiyon içeriğe yönelik CCIE eğitimleri de İTÜ BİDB tarafından verilecektir. Cisco Networking Academy içerisinde CCIE eğitimi olmadığı için bu eğitim güncel CCIE lab sınavı içeriğine göre Cisco Networking Academy' den bağımsız olarak gerçekleştirilecektir.  

İTÜ Cisco Network Academy Programı dahilinde 1999' dan beri Türkiye ve diğer ülkelere tüm Network Akademi eğitimlerini vermekte, Cisco Instructor Trainer Center (ITC) olarak diğer akademiler için eğitmen yetiştirmektedir.