SQL1-Querying Data With Transact-SQL (20761B)

20761B – Transact-SQL ile Veri Sorgulama

Bu eğitim Microsoft SQL Server 2016 üzerinde çalışmak isteyenler için giriş seviyesindeki eğitimdir. Bu eğitimde temel veritabanı kavramları, bir sorgunun çalışma mekanizması gibi temel bilgiler sağlanarak hem veritabanı programcısı hem de veritabanı yöneticisinin bilmesi gereken temel bütün ortak konular ele alınmaktadır.

20761B Kodlu bu eğitim toplam 18 modülden oluşmaktadır. Her modülün sonunda o modülde bahsedilen konularla ilgili uygulamalar yapılacaktır. Bu eğitim sonrasında 70-761 kodlu sınava girebilirsiniz. 

Eğitim Bilgileri
 Eğitim Süresi  30 Saat 
 Eğitim Dili Türkçe
 Eğitim Kodu 20761B
 Eğitim Adı Querying Data With Transact-SQL
 Eğitim Sonrası Alınabilecek Sınav 70-761
 Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi İçinhttps://www.microsoft.com/en-sa/learning/course.aspx?cid=20761

İçerik:

 1. Microsoft SQL Server 2016'ya Giriş
  1. SQL Server'ın temel mimarisi
  2. SQL Server sürümleri
  3. SQL Server Management Studio ile tanışma
 2. T-SQL ile Sorgulamaya Giriş
  1. T-SQL'e giriş
  2. Küme mantığı
  3. Karşılaştırma mantığı
  4. SELECT ifadelerinin çalışma mantığı
 3. SELECT Sorgularının Yazılması
  1. Basit SELECT ifadelerinin yazılması
  2. Mükerrer verilerin DISTINCT ile elenmesi
  3. Sütun ve tablolara takma ad vermek
  4. Basit CASE ifadelerinin yazılması
 4. Birden Çok Tablodan Sorgu Yapmak
  1. Join işlemleri
  2. Inner Join ile sorgulama
  3. Outer Join ile sorgulama
  4. Cross Join ve Self Join ile sorgulama
 5. Verileri Sıralama ve Filtreleme
  1. Veri sıralama
  2. Veri filtreleme
  3. TOP ve OFFSET-FETCH ile veri filtreleme
  4. Bilinmeyen değerler ile çalışma
 6. SQL Server 2016 Veri Tipleri İle Çalışma
  1. SQL Server 2016 veri tipleri ile çalışma
  2. Karakter verileri ile çalışma
  3. Tarih ve zaman veri tipleri ile çalışma
 7. Veri Değiştirmek için DML Kullanımı
  1. Bir tabloya veri ekleme
  2. Veri değiştirme ve silme
  3. Otomatik sütun verileri üretme
 8. Yerleşik Fonksiyonları Kullanma
  1. Yerleşik fonksiyonlar ile sorgular yazma
  2. Dönüşüm fonksiyonları kullanımı
  3. Mantıksal fonksiyonların kullanımı
  4. NULL ile çalışırken kullanılan fonksiyonlar
 9. Veri Gruplama ve Toplama
  1. Veri toplama fonksiyonlarının kullanılması
  2. GROUP BY ifadesinin kullanılması
  3. HAVING ile grupların filtrelenmesi
 10. Alt Sorgular
  1. Kendi kendine yeten alt sorgular
  2. İlişkili alt sorgular
  3. EXISTS ifadesi ile alt sorgular yazılması
 11. Tablo İfadelerinin Kullanılması
  1. View kullanımı
  2. Satır içi TVF kullanımı
  3. Türetilmiş tablo kullanımı
  4. CTE kullanımı
 12. Küme Operatörlerinin Kullanımı
  1. UNION (Birleşim) operatörü ile sorgu yazma
  2. EXCEPT(Fark) ve INTERSECT(Kesişim) kullanımı
  3. APPLY kullanımı
 13. Pencere Sıralamasını, Ofsetini ve Toplam İşlevlerini Kullanma
  1. OVER ile pencere yaratma
  2. Pencere fonksiyonlarının incelenmesi
 14. Pivot ve Grup Kümeleri
  1. PIVOT ve UNPIVOT ile sorgu yazma
  2. Grup kümeleri ile çalışma
 15. Stored Procedure Çalıştırma
  1. Stored Procedure ile veri sorgulama
  2. Stored Procedure'e parametre gönderme
  3. Basit stored procedure yazımı
  4. Dinamik SQL ile çalışma
 16. T-SQL ile Programlama
  1. T-SQL programlama elemanları
  2. Program akışının kontrol edilmesi
 17. Hata Durumu Yönetim İşlemleri
  1. T-SQL ile hata durumlarının yönetilmesi
  2. Yapısal hata durum yönetimleri
 18. Transaction Uygulanması
  1. Transaction ve veri tabanı motoru
  2. Transaction'ların kontrol edilmesi

İçerik (Orjinal):

 1. Introduction to Microsoft SQL Server 2016
  1. The basic architecture of SQL Server
  2. SQL Server Editions and Versions
  3. Getting started with SQL Server Management Studio
 2. Introduction to T-SQL Querying
  1. Introduction T-SQL
  2. Understanding Sets
  3. Understanding Predicate Logic
  4. Understanding the logical order of operations in SELECT statement
 3. Writing SELECT Queries
  1. Writing simple SELECT statements
  2. Eliminating duplicates with DISTINCT
  3. Using column and table aliases
  4. Writing simple CASE expressions
 4. Querying Multiple Tables
  1. Understanding Joins
  2. Querying with Inner Joins
  3. Querying with Outer Joins
  4. Querying with Cross Joins and Self Joins
 5. Sorting and Filtering Data
  1. Sorting Data
  2. Filtering data with predicates
  3. Filtering data with TOP and OFFSET-FETCH
  4. Working with unknown values
 6. Working with SQL Server 2016 Data Types
  1. Introducing SQL Server 2016 data types
  2. Working with character data
  3. Working with Date and Time data
 7. Using DML to Modifying Data
  1. Adding data to tables
  2. Modifying and removing data
  3. Genereting automatic column values
 8. Using Built-In Functions
  1. Writing queries with built-in functions
  2. Using conversion functions
  3. Using logical functions
  4. Using functions to work with NULL
 9. Grouping and Aggregating Data
  1. Using aggregate functions
  2. Using the GROUP BY clause
  3. Filtering groups with HAVING
 10. Using Subqueries
  1. Writing Self-Contained Subqueries
  2. Writing Correlated Subqueries
  3. Using the EXISTS predicate with subqueries
 11. Using Table Expressions
  1. Using Views
  2. Using inline TVFs
  3. Using derived tables
  4. Using CTEs
 12. Using Set Operators
  1. Writing queries with the UNION operatör
  2. Using EXCEPT and INTERSECT
  3. Using APPLY
 13. Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
  1. Creating Windows with OVER
  2. Exploring Window Functions
 14. Pivoting and Grouping Sets
  1. Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
  2. Working with Grouping Sets
 15. Executing Stored Procedures
  1. Querying Data with stored procedures
  2. Passing parameters to stored procedures
  3. Creating simple stored procedures
  4. Working with Dynamic SQL
 16. Programming with T-SQL
  1. T-SQL Programming Elements
  2. Controlling Program Flow
 17. Implementing Error Handling
  1. Implementing T-SQL Error Handling
  2. Implementing Structured Exception Handling
 18. Implementing Transaction
  1. Transactions and the Database Engine
  2. Controlling Transactions

https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20761