Veri tabanı ve İş Zekası

Veri tabanı ve İş Zekası Nedir ?

Veri tabanı, bilgilerin, ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmış bir yapıda, kolay işlenebilir bir düzen içerisinde, depolanması için kullanılan sistemlere verilen isimdir. Günümüzde bankacılıktan otomotiv sektörüne, sağlıktan iletişim sistemlerine kadar tüm sektörlerde kullanılan IT çözümlerinin veri alt yapısını oluşturan sistemlerdir. Veri tabanı sistemlerinin kurulması, konfigürasyonunun yapılması, tasarlanması, sorgulanması ve güvenliğinin sağlanması önemli bir iş alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda veri tabanı yöneticiliği ve veri tabanı programcılığı kavramları ortaya çıkmıştır. Veri tabanı yöneticisi, veri tabanı sistemlerinin kurulması, konfigürasyonu ve güvenliği ile ilgili işleri yaparken; veri tabanı programcısı ise veri tabanının mantıksal tasarımı ve sorgulanması işlerini üstlenmiştir.

İş zekası (BI –Business Intelligence), veri tabanı sistemleri üzerinde iş süreçleri sonucunda biriken verinin, yöneticilere, karar vericilere ve son kullanıcılara stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde yardımcı olması amacı ile, teknolojik bir alt yapı ile analitik raporlamalar ve istatistikler sunulmasını sağlayan çözümlere verilen genel isimdir. Farklı sektörlerde, iş süreçlerinin stratejik yönetiminde, destekleyici bir bakış açısı sunması için kullanılır. İş zekası sistemleri veri ambarı üzerine inşa edilen, analitik raporlama ve istatistik üreten çözümlerden oluşur. Bu bağlamda veri ambarı programcısı, mevcut veri tabanlarında depolanan bilgilerin BI çözümlerine dönüştürülmesi için veri ambarı kurulumu, konfigürasyonu, mantıksal tasarımı ve sorgulanması işlerini yaparken; veri modeli programcısı ise veri ambarında depolanan bilgileri veri modellerine dönüştürerek analitik raporlama ve istatistiksel bilgi ihtiyaçlarına uygun bir altyapı hazırlar.

Neden veri tabanı ve iş zekası?

Veri tabanı bilgilerin bir düzen içerisinde depolanmasını sağlayan sistemlerdir. Geçmişten günümüze doğru geldiğimizde, veri tabanı sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Veri tabanı tasarımı ve geliştirmesi projelerin sürdürülebilirliği açısından git gide daha fazla önem kazanmıştır. Bununla beraber depolanan verinin anlamlandırılması ve iş karar mekanizmalarında geçmiş verilerin yol gösterici olması neredeyse tüm sektörlerde bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Veri tabanı ve iş zekası uzmanı hangi alanlarda çalışabilir?

Bir veri tabanı uzmanı mantıksal veri modelleme, fiziksel veri tabanı dizaynı çıkarma, fiziksel olarak veri tabanı oluşturma, Transact-SQL kullanarak sorgu yazma, Microsoft SQL Server kurulumu ve konfigürasyonu, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu, veri tabanı yönetimi ve bakımı, veri tabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.

Bir iş zekası uzmanı veri ambarı modelleme, fiziksel ve mantıksal veri ambarı dizaynı çıkarma-oluşturma, Extract-Transform-Load süreçleri geliştirerek veri ambarını besleme, veri geçerliliğini sağlama, veri temizleme süreçlerini tasarlama, BI çözümleri tasarlama, çok boyutlu(multidimensional) veri modelleri tasarlama ve OLAP küpleri oluşturma işlerini üstlenir.

Bu eğitimleri alabilmenin ön koşulları nelerdir?

Hem eğitim malzemeleri, hem de sınavlar İngilizce olduğundan eğitimlere katılmak isteyenlerin orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları yeterlidir. Eğitimlerde kullanılan eğitim dili Türkçe'dir.

Hangi kursları, hangi sıra ile almalıyım?

Bu paket kapsamında sunuluan 4 ders, 2 adet Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasyon sınav konularını kapsamaktadır: 

MCSA: SQL 2016 Database Development
MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development

Veri tabanı ile yeni tanışacaklar için aşağıda belirten sıra ile eğitimleri tamamlamaları önerilir. Hali hazırda MCSA(SQL 2016 Database Development) sertifikasyon konularına hakim olanlar, sırası ile SQL-3 ve SQL-4 kurslarını alabilirler. 

Kurs KoduKurs SüresiKurs Adı
SQL-130 Saat20761B - Querying Data With Transact-SQL – MSSQL 2016
SQL-230 Saat20762B - Developing SQL Databases – MSSQL 2016
SQL-330 Saat20767B - Implementing a SQL Datawarehouse – MSSQL 2016
SQL-430 Saat20768B - Developing SQL Data Models – MSSQL 2016

İTÜ Microsoft IT Academy Eğitimleri bana ne kazandıracak?

İTÜ IT Academy eğitimleri, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığında fiilen IT projelerini planlayan ve geliştiren uzmanlar tarafından verilmektedir. İTÜ Microsoft IT Academy'de eğitimler iş dünyasındaki IT çözümlerine eğitmenlerin kişisel tecrübeleri de katılarak verilmektedir. Böylece katılımcılar İTÜ Microsoft IT Academy eğitimlerinde teorik bilgiden çok daha fazlasını elde edeceklerdir.

Bu eğitimlerin sonucunda katılımcılar, yazılım, veri tabanı ve sistem yöneticiliği alanlarında Microsoft teknolojileri ile nasıl çözüm üretildiğini öğrenecek ve bu teknolojilere hakim konuma gelerek çözümleri tasarlama ve uygulama becerilerini edineceklerdir.