Yazılım Uzmanlığına Giriş (C#)


Süre : 30 Saat 
Seviye : Başlangıç
Ön Gereksinim : Yok 
Çıktı : Temel Seviyede C# ile yazılım geliştirme bilgisi 
 
Bu eğitim Microsoft’un .NET ortamında C# ile program yazmaya başlamanız gereken tüm temel yapılar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu eğitimde alacağınız bilgilerle diğer tüm nesne yönelimli dillerin temel yapılarına da aşina olmanızı sağlar. Bu eğitimin sonrasında bu temel işlemlerin sonrasında Microsoft ortamında Windows ve mobil uygulama geliştirme ve farklı modellerle web tabanlı uygulama geliştirme konularında başlangıç yapmış olursunuz.
 
1. Bir C# Programının Temel Yapısı
 • Microsoft Visual Studio Ortamını Tanıma
 • Standart .NET Uygulamasının Çalışma Mekanizması
 • Bir Projenin Yapısı
 • Assembly Kavramı
2. Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • .NET CLR
 • Basit Tipler
 • Nesne Tipleri
 • Diziler
3. Hata Yönetimi
 • try-catch Yapısı
4. Karşılaştırma ve Karar Verme
 • Operatörler
 • Mantıksal İşlemler
 • if Yapısı
 • Üçlü if Yapısı
 • switch Yapısı
5. Döngü Yapıları
 • for Döngüsü
 • while Yapısı
6. Nesne Yönelimli Programlamanın Temel Kavramları
 • Sınıf ve Nesne Kavramları
 • Miras İlişkileri ve Soyutlama
 • Çok Şekillilik
 • Temel Uygulama Tasarımı Öğeleri
7. Koleksiyonlar
 • Diziler (daha geniş)
 • Temel Koleksiyon Yapıları ve Kullanım Alanları
 • Generics
8. I/O İşlemleri
 • Buffer Kavramı
 • Bir Dosyaya Yazma
 • Bir Dosyadan Okuma
9. Threadler
 • Temel Thread Kavramları
 • Asenkron Çalışma Mantığı
 • Thread’lerin Performansa Etkisi
10. Reflection
 • Assembly Yükleme
 • Dinamik Uygulama Geliştirme
 • Reflection Kullanımının Performansa Etkisi
11. Windows Uygulamaları Hakkında Temel Bilgiler
 • Windows Uygulamalarının Çalışma Mantığı
 • Temel Windows Uygulama Bileşenleri
 • Veritabanına Bağlanarak Veri Okuma ve Yazma
12. ASP.NET Web Uygulamalarıyla İlgili Temel Bilgiler
 • ASP.NET Web Uygulamalarının Çalışma Mantığı
 • Temel Web Uygulama Bileşenleri
 • Veritabanına Bağlanarak Veri Okuma ve Yazma
13. MVC Mimarisiyle Geliştirilen Web Uygulamalarıyla İlgili Temel Bilgiler
 • MVC Mimarisinin Temel Yapısı ve ASP.NET’e Göre Farklılıkları
 • Veritabanına Bağlanarak Veri Okuma ve Yazma