Web Tabanlı Uygulama Geliştirme (ASP.NET)


Süre : 30 Saat 
Seviye : Başlangıç
Ön Gereksinim : C# Temel, .NET ile Temel Veri Erişimi
Çıktı : ASP.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme bilgisi 
 
Bu eğitim Microsoft'un .NET ortamında C# ile klasik ASP.NET ile veri bağımlı web uygulamaları geliştirmeniz için ihtiyaç duyacağınız bilgileri sağlar. Bunun yanında bu uygulamaların yazılımsal olarak güvenliğinin nasıl sağlanacağını ve bu uygulamaların nasıl kurulacağını da öğrenirsiniz.
 
1. ASP.NET 4.5’e Giriş
 • ASP.NET ve HTML
 • Geliştirme Ortamına Genel Bakış
 • Geliştirme Şablonları
 • Web Forms
 • CSS’e Girişi
2. ASP.NET Kontrolleri
 • Standart Kontroller
 • HTML Kontrolleri
 • Veri Kontrolleri
 • Geçerleme Kontrolleri
 • Navigasyon Kontrolleri
 • Ajax Eklentileri
 • WebPart’lar
 • ASP.NET State Engine
3. Veri Bağımlı İşlemler ve Veri Kontrolleri
 • ADO.NET Hatırlatma
 • Veri Bağımlı Kontroller
 • LINQ ve Entity Framework ile Örnek
 • Önbellekleme (Caching)
4. Görünüm Bileşenleri
 • Master Page
 • Temalar
 • Skin’ler
5. Navigasyon
 • Navigasyon Kontrolleri
 • Program Aracılığıyla Yönlendirme
6. Kullanıcı Kontrolleri
7. Kullanıcıdan Gelen Verilerin Geçerlenmesi
 • Kullanıcı (Client) Tarafında Yapılan Kontroller
 • Sunucu Tarafında Yapılan Kontroller
8. ASP.NET AJAX
9. jQuery
 • jQuery Yapısı
 • DOM Üzerinde Güncellemeler
10. ASP.NET’te Güvenlik
 • Login Kontrolleri
 • Rol Yöneticisi
11. Hata Yönetimi ve Hata Ayıklama
 • Hata Yönetimi
 • Hata Ayıklama
 • Client-side Script’lerde Hata Ayıklama
 • İzleme
12. ASP.NET Uygulamalarının Dağıtılması
 • Yapılandırma Dosyaları
 • IIS Üzerine Yükleme Senaryoları