Veritabanı Uzmanlığına Giriş (MSSQL)


Süre : 30 Saat 
Seviye : Başlangıç
Ön Gereksinim : Yok 
Çıktı : Temel seviyede Microsoft SQL Server 2012
  
Bu eğitim Microsoft SQL Server 2012 üzerinde çalışmak isteyenler için giriş seviyesindeki eğitimdir. Bu eğitimde temel veritabanı kavramları, bir sorgunun çalışma mekanizması gibi temel bilgiler sağlanarak hem veritabanı programcısı hem de veritabanı yöneticisinin bilmesi gereken temel bütün ortak konular ele alınmaktadır. 
 
 1. Microsoft SQL Server 2012 ile Tanışma
 • SQL Server Mimarisi
 • SQL Server Versiyonları
2. T-SQL ile Sorgulara Giriş
 • T-SQL Yapısı
 • Küme Mantığının Kullanımı
 • Bir SELECT İfadesinin Çalışma Mantığı ve Sırası
3. SELECT Cümleciklerinin Yazılması
 • Basit SELECT Cümlecikleri
 • DISTINCT
 • CASE İfadesi
4. Çok Tablodan Sorgulama Yapma
 • JOIN İşlemleri
 • JOIN Tipleri
5. Sıralama ve Filtreleme
 • ORDER BY
 • TOP ve OFFSET FETCH
 • WHERE
6. SQL 2012’de Veri Tipleri
 • Sayısal Veri Tipleri
 • Sayısal Olmayan Veri Tipleri
 • Tip Dönüşümleri
7. Fonksiyonlarla Çalışma
 • Dönüştürme Fonksiyonları
 • Mantıksal Fonksiyonlar
 • NULL İşleyen Fonksiyonlar
8. Verilerin Gruplanması
 • Gruplama ve Gruplar Üzerinde Çalışan Fonksiyonlar
 • GROUP BY
 • HAVING
9. Alt Sorgular
10. Görünümler (View) ve Tablo İfadeleri
 • Görünümler (View)
 • Tablo Değerli Fonksiyonlar
 • Türetilmiş Tablolar
11. Küme Operatörleri
 • UNION
 • EXCEPT ve INTERSECT
 • APPLY
12. Pencereleme Teknikleri
13. Çok Boyutlu Veri Gösterimi
 • PIVOT ve UNPIVOT
 • Gruplama Kümeleri
14. Metadata Üzerinde Çalışma
 • Sistem Fonksiyonları ve Saklı Yordamları
 • Dinamik Yönetim Nesneleri
15. Saklı Yordamların Çalıştırılması
16. T-SQL ile Program Parçaları Oluşturma
 • T-SQL Programlama Bileşenleri
 • Program Akışı ve Kontrolü
17. Hata Yönetimi
 • TRY – CATCH
 • Hata Bilgilerinin Değerlendirilmesi
18. Bütünsel İşlemlerin (Transaction) Oluşturulması
 • Yalıtım Seviyeleri ve Bütünsel İşlemler
 • Bütünsel İşlem Yönetimi
19. Sorgu Performansının Geliştirilmesi
 • Sorgu Performansının Bileşenleri
 • Performans Verisinin Takibi