Web Tabanlı Uygulama Geliştirme (ASP.NET MVC)


Süre : 30 Saat 
Seviye : Başlangıç
Ön Gereksinim : C# Temel, .NET ile Temel Veri Erişimi
Çıktı : ASP.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme bilgisi 
 
Bu eğitim Microsoft'un .NET ortamında C# ile MVC mimari yaklaşımıyla uyumlu (responsive) web uygulamaları geliştirmeniz için ihtiyaç duyacağınız bilgileri sağlar. Bunun yanında bu uygulamaların yazılımsal olarak güvenliğinin nasıl sağlanacağını ve bu uygulamaların nasıl kurulacağını da öğrenirsiniz.
 
1. ASP.NET MVC 4’e Genel Bakış
 • Microsoft Web Teknolojilerini Tanıma
 • ASP.NET 4.5’e Genel Bakış
 • ASP.NET MVC 4’ü Tanıma
2. ASP.NET MVC 4 Web Uygulamalarını Tasarlama
 • Projelerin Planlanması
 • Model, View ve Controller’ların Tasarlanması
3. Modellerin Geliştirilmesi
 • Modellerin Oluşturulması
 • Veriyle Çalışma
4. Controller’ların Geliştirilmesi
 • Controller’ların ve Action’ların Geliştirilmesi
 • Action Filtrelerinin Geliştirilmesi
5. View’ların Geliştirilmesi
 • Razor ile View’ların Geliştirilmesi
 • HTML Helper’ların Kullanılması
 • View’larda Kod Yeniden Kullanımı
6. MVC Uygulamalarında Test ve Hata Ayıklama
 • MVC Bileşenlerinde Birim Testlerinin Yapılması
 • Hata Yönetimi Stratejisinin Geliştirilmesi
7. MVC Uygulamalarının Yapılandırılması
 • Veri Mimarisinin Analiz Edilmesi
 • Route’ların Yapılandırılması
 • Navigasyon Yapısının Oluşturulması
8. MVC Uygulamalarında Stillerin Uygulanması
 • Yerleşimlerin (Layout) Kullanılması
 • CSS Dosyalarının Kullanılması
 • Uyarlanabilir Kullanıcı Arayüzlerinin Oluşturulması
9. Uyumlu (Responsive) Sayfaların Oluşturulması
 • AJAX ve Kısmi Sayfa Güncellemeleri
 • Önbellekleme (caching) Stratejilerinin Geliştirilmesi
10. JavaScript ve jQuery
 • JavaScript Kodunun Yorumlanması ve Çalıştırılması
 • jQuery ve jQueryUI
11. MVC Uygulamalarında Erişim Kontrolü
 • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
 • Rollerin ve Üyeliklerin Atanması
12. Güvenli Uygulama Geliştirme
 • Cross-site scripting
 • Diğer Saldırı Teknikleri
 • SSL
13. Durum Yönetimi
 • Durum Saklama Teknikleri
 • Durum Saklamanın Ölçeklendirilmesi
14. İstek (Request) Yönetimi
 • HTTP Modüllerinin ve HTTP Handler’larının Kullanılması
 • Web Socket’lerin Kullanılması
15. MVC Uygulamalarının Dağıtımı
 • Bağımlılıklar
 • Bir Web Sunucusu Üzerinde Dağıtım